Cửa Thép Vân Gỗ 1 Cánh KG-1.31-1TK

2.660.000

 THÔNG TIN SN PHM

 Tên sn phm:

 Cửa Thép Vân Gỗ 1 Cánh 

 Mã sn phm:

 KG-1.31-1TK

 Mã màu:

 Tùy chn theo bng màu 

 Ô thoáng:

 Nan chp

 VT LIU CU TO

 Thép làm cánh:

 0.8mm

 Thép làm khung:

 1.2mm

 Cht liu thép:

 Thép m đin

 B mt:

 Dp pano – Sơn tĩnh đin – Ph phim vân g

 Độ dày cánh:

 50mm

 Kính trên cánh ca:

 Không

 KÍCH THƯỚC Ô CHỜ GIỚI HẠN

 Chiu rng:

 800mm  Chiu rng ô ch  1150mm

 Chiu cao:

 2000mm  Chiu cao ô ch  2600mm

 PH KIN CA

 Khoá:

 Theo yêu cu

 Bn l:

 Inox m đồng